Objednávky jsou příjmány na tel. 602 761 456

A A A
 • Kostka
  Kostka
 • Ořech 2
  Ořech 2
 • Ořech 1 Bílina
  Ořech 1 Bílina
 • Kostka2
  Kostka2
 • Ořech2
  Ořech2

Bílinské uhlí - CENY

 

je nízkosirnaté tříděné a energetické uhlí o výhřevnosti  18,4 MJ/kg. Těžné uhlí v závislosti na kvalitě je upraveno tříděním, drcením, rozdružováním na pestrý sortiment obchodních uhelných produktů - tříděného a prachového uhlí, palivových směsí s určením pro široké spektrum odběratelů v průmyslu, energetice, teplárenství a pro komunální spotřebu. Pro malé a střední zdroje, komunální a ostatní podnikatelskou sféru a domácnosti je dodáváno tříděné uhlí v druzích kostka 2, ořech 1 a ořech 2 s nízkým obsahem škodlivin.

 

CENA:


kostka Bílina   - 729,- Kč /q -zrnitost 40-100mm
ořech 1 Bílina  - 718,
- Kč /q -zrnitost 20-40mm
ořech 2 Bílina  - 705,- Kč /q -zrnitost 10-25mm


VŠE SKLADEM !

1q = 100kg

Cena s DPH 21%

 

 

 

 

Zajímavost:

Metrický cent, lidově metrák je označení dříve používané fyzikální jednotky hmotnosti. Značíme ji písmenem q, přičemž 1 q = 100 kg. V dřívější době se na metrické centy vážilo například množství skladného uhlí, popřípadě dřeva. Slovo metrák se stále (2009) používá v hovorové češtině pro určování množství a váhy některých druhů zboží hlavně v maloobchodě. Jde zejména o stavební hmoty a obilí. Zdroj Wikipedia