Objednávky jsou příjmány na tel. 602 761 456

A A A
  • Koks
    Koks
  • Koks
    Koks

Koks - CENY

Koks je vynikajícím palivem pro ekonomickou výrobu tepla a ohřev užitkové vody v domácnostech, firmách a teplárnách, zejména tam, kde není možnost dálkového rozvodu tepla nebo plynu. Výhřevností až 28 MJ/kg předčí všechna ostatní běžná pevná paliva. Díky nízkému obsahu škodlivých zplodin hoření se jedná o ekologické palivo splňující přísné limity.

 

Druh - Koks ořech

Zrnitost - 40-80mm

Výhřevnost - 26,34 MJ/kg

Obsah popela - 11%

Obsah síry - 0,70 %

 

Cena : 1q - 950,-

 

Uvedená cena s 21% DPH

 

Zajímavost : Koks je pevný uhlíkatý zbytek odvozený z nízkopopelového, nízkosirného černého uhlí, ze kterého jsou odstraněny prchavé složky v peci s omezeným přístupem kyslíku při teplotách nad 1000 °C. Při tom vzniká také kamenouhelný dehet, čpavek, lehké oleje a svítiplyn. Zdroj Wikipedie - Koks