Objednávky jsou příjmány na tel. 602 761 456

A A A

! REVIZE KOTLŮ !

 

Provádíme revize kotlů těchto výrobců:


EKOEFEKT - p. Ciml tel. 602 140 416

CARBOROBOT - p. Ciml

ROJEK - p. Ciml

KOVARSON - p. Ciml

ATMOS -p. Ciml

Přestavby kotlů na ořech 2 - p.Ciml

ABX - krbová kamna - p.Ciml


Revizní technici na další kotle :

BENEKOV - p. Pohan tel. 604 763 778

VIADRUS - p. Pohan

DAKON - p. Pohan

BUDERUS - p. Pohan

 

 

Novela zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 zasáhne od roku 2016 chod běžných domácností, které žijí v rodinných domech vyhřívaných kotli na pevná paliva. Od 1. ledna roku 2017 budou mít majitelé takových kotlů povinnost předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností potvrzení o revizi kotle. První revizi si musí nechat provést do posledního prosince roku 2016. Za neuposlechnutí hrozí pokuty.

 

Revize kotle na tuhá paliva

Do 31. 12.  2016 si majitelé kotlů na pevná paliva – dřevo a uhlí – musí nechat odborně provést revizi kotle. Na zápisu z revize kotle bude mimo jiné označena jeho emisní třída. Zápis – potvrzení – o revizi kotle budou muset v případě požádání předložit pracovníkovi příslušné obce s rozšířenou působností. Když zápis o revizi kotle nebudou mít nebo odmítnou předložit, hrozí jim pokuta až 20 tisíc korun. Pro majitele plynových kotlů se nic nemění, ti už povinnost revize kotle na plyn mají. Revizi kotle na tuhá paliva budou stát kolem patnácti set a budou mít dvouletou platnost.

Jak se bude situace dál vyvíjet?

  1. Už v lednu roku 2014 skončil prodej nevyhovujících kotlů.
  2. V průběhu roku 2016 se musí majitelé kotlů nechat provést revizi. Při revizi by mělo být provedeno i odborné seřízení kotle.
  3. Prvním lednem 2017 začíná povinnost předložit potvrzení o revizi.
  4. V lednu 2018 bude  ukončen prodej kotlů na tuhý paliva, které spadají do třetí emisní třídy.
  5. V září 2022 už budou mít všechny domácnosti – používající kotel na tuhá paliva – povinnost předložit potvrzení, že používají kotel, který patří minimálně do třetí emisní třídy. Když je nepředloží, mohou být pokutovány až padesáti tisíci.
  6. Stejnou pokutu dostanou i ti, kteří budou topit zakázanými palivy, především odpady, uhelnými kaly, plasty, gumou, textilem a podobně.